Systémy dojení v paralelních dojírnách

Vysoce kapacitní DeLaval paralelní dojírny jsou navrženy pro optimální pohodlí obsluhy i krav.

DeLaval paralelní stání poskytují rychlé a přesné umístění krávy a jelikož má dojič přístup k vemeni mezi zadními končetinami krav, jsou tato stání pro obsluhu také velmi bezpečná.

Každé umístění krávy na stání zahrnuje sekvenční branku, která pomáhá zajistit, aby zvířata vstupula do dojírny spořádaně a aby svá stání neminula.

Naše ergonomicky navržené systémy umisťují krávy kolmo k obslužné jámě a zajišťují nejkratší možnou vzdálenost mezi dojicími stáními. Dojení se provádí přímo za zadními končetinami krav, což zajišťuje pezpečný a snadný přístup k vemeni.

mpc_a_mini

Naše paralelní dojírny nabízejí:

– Kompletní systém s rychlou průchodností pro bezpečnou a ziskovou výrobu
– Různé kapacity pro vyhovění potřebám jak rodinných farem, tak i velkých provozů
– Různé úrovně automatizace pro vybrané části procesu dojení
– Široký výběr volitelných možností dle přání zákazníka

mm15_a_mini          parlour_3674

Jsou dostupné početné vysoce kvalitní funkce:

– Automatické snímače dojicí soupravy
– Horní a spodní skřínové kryty pro integrovanou automatizaci
– Systém řízení stáda ALPRO™
– Osvětlený skříňový kryt a bodová svítidla na každém dojicím stání
– Nastavitelné podlahy v jámě dojiče
– Třídící branky
– Přiháněcí branky do čekáren a mezi lehacími boxy