Systém automatického dojení VMS

Naše DeLaval VMS exkluzivní hydraulicky ovládané robotické rameno zajišťuje ve srovnání s pneumatickými systémy vyšší spolehlivost a menší požadavky na servis. DeLaval hydraulické rameno VMS je rychlé, tiché, robustní a jemné.
Jeho neustále se opakující postupy a úkony jsou neměnné.

web-VMS-2011-002web

Přesně tak, jak to mají krávy rády.

 

Hlavní charakteristika

  • Čtyři optické měřiče mléka
  • Otevřený design pro maximální komfort
  • Online měřič SB
  • Deska na výkaly
  • Automatické mytí podlahy
  • Zpětné profouknutí párou
  • Unikátní hydraulické rameno
  • Dotyková obrazovka
  • Příprava struku

 

 

Aby bylo odolné vůči tvrdým provozním podmínkám, je rameno vyrobeno ze zesílené nerezové oceli. Provádí přípravu struků před dojením (včetně volitelné možnosti rozstřiku dezinfekce před dojením), nasazuje strukové násadce, opětovně je nasazuje, je-li to nutné, upravuje polohu mléčné hadice a rozstřikuje dezinfekci na struky po dojení.

ramenowebSystém vizualizace struku s vysokým rozlišením se skládá z optické kamery, která je spojena s dvojitým laserem. Tak je zajištěna rychlá a přesná lokalizace struku a je dosaženo rychlejšího a provozně bezpečnějšího stupně při nasazování. DeLaval VMS struky skutečně vidí.

Vzorem pro vývoj ramene byl přizpůsobivý rozsah pohybu lidské paže. Víceúčelové rameno dokáže snadno reagovat na nepravidelnosti v postavení struků s vychýlením struků až do 45° a to u vysoko, široko nebo naopak příliš nízko posazeného vemene. Díky možnosti volby různých strategií při nasazování můžete dokonce podojit i více krav, než bývá obvyklé. Významem této flexibility je, že se vám zvýší počet krav, které jsou schopné nechat se podojit pomocí DeLaval VMS. Snižují se výdaje, které jsou nutné na nucenou brakaci z důvodu nevhodnosti použití v systému. Tím se zvyšuje i celková ziskovost mléčné farmy.

 

Optimální příprava struku

mytistruku03web

Proces přípravy struku byl vyhodnocen jako jedna z nejzajímavějších funkcí systému.

DeLaval VMS. Každý struk je před dojením pomocí působení teplé vody a vzduchu individuálně očištěn, stimulován, předdojen a osušen. Tato z hygienického hlediska optimální příprava struku trvá pouze několik sekund.
To se odráží ve vysoké kvalitě mléka a ve vyšší kapacitě dojení.

Přípravný strukový násadec má svoje vlastní samostatné dopravní potrubí, takže se žádné závadné nebo z prvních střiků oddojené mléko nedostane do kontaktu s hlavním mléčným potrubím.

 

Žádný kompromis v hygieně mléka

oplachstrukuweb

Pro úsporu vašeho času je několik funkcí zcela automatizovaných a systém udržují v provozu po celou dobu v nejvyšších hygienických podmínkách. Začíná to vestavěným

ochranným štítem automaticky pojíždějícím za zádí zvířete, který slouží k odvedení výkalů a moči pryč ze stání a z prostoru dojení.

Programovatelné automatické čištění podlahy umožňuje vašim kravám stát vždy na čistém povrchu. Mezi dojením jednotlivých dojnic jsou strukové násadce zevnitř i vně propláchnuty. Násadce jsou poté svěšeny dolů, takže mohou odkapat a zůstávají prosté nečistot, které by se mohly jinak dostat dovnitř. DeLaval VMS nepřetržitě detekuje jakékoliv spadnutí násadců a inicializuje jejich propláchnutí a opětovné nasazení.

Je zde dokonce funkce automatické dezinfekce struků po dojení s možností volby rozličných provozních režimů.

 

Spolehlivé robotické dojení

Extrémně odolné stání zajišťuje dokonalou harmonii designu a techniky. Robotické rameno, branky a konstrukce robota jsou elektrolyticky leštěné. Tím se celému dojicímu boxu dostává unikátního vzhledu, který je nejen atraktivní na pohled, ale také se snadno čistí. Zbývající části dojicího boxu jsou vyrobeny buď z glazované nebo natřené nerezové oceli.

Za účelem maximálního využití vašich vložených prostředků v průběhu celé doby životnosti zařízení snižujeme na minimum podíl plastových částí. Box má otevřený design, který nabízí snadný přístup k dojnici a možnost manuálního nasazení strukových násadců. Stání má vestavěnou nerezovou podlahu a je celkově větší než u předešlé verze. Tím se vychází vstříc stále rostoucímu rámci krav. Pro zajištění bezpečnosti a pohodlí vašich krav nejsou pod dojnicí během dojení žádná rozměrná zařízení. Dojnice v klidu stojí na protiskluzové pryžové matraci.

 

Dokonalé dojení jednotlivých čtvrtírealtimecontrolweb

Každá čtvrť vemene se dojí samostatně. DeLaval VMS je vybaven měřičem mléka pro každou čtvrť, který zaznamenává čas, nádoj, tok, vodivost a příměsi krve. Pomocí softwarového programu řízení systému máte přístup k parametrům každé dojnice. To vám pomůže provádět správná rozhodnutí ve správný čas.

Každá dojnice je individualita a DeLaval VMS s nimi podle toho jedná, bez jakéhokoliv kompromisu.

 

Kontrola kvality mléka

Online-cell-counter-OCC-8319webOd bezolejového kompresoru vzduchu po speciální mycí strukový násadec a nerezové potrubní vedení mléka potravinářské kvality – vysoká kvalita mléka je v systému DeLaval VMS prioritou. Čtyři optické měřiče mléka jednotlivých čtvrtí monitorují odchylky a abnormality v rychlostech toku, nádojích, vodivosti a příměsích krve.

Nestandardní mléko může být automaticky odvedeno pryč mimo hlavní chladicí tank. Program řízení mezitím pro ulehčení vašeho rozhodování zaznamenává údaje a události.

Volitelný DeLaval online měřič somatických buněk OCC je exkluzivně k dodání pouze u DeLaval VMS. Nyní můžete získat přesná měření počtu somatických buněk u každé dojnice při každém dojení a těžit z důležitých informací v reálném čase.
Pro DeLaval OCC je dostupný podpůrný program včetně připojení k DeLaval VMS monitoringu dojnice se sestavami a grafy o počtech somatických buněk (SB).

 

Vyvíjeno s myšlenkami na vás

Pracovat chytřeji, ne usilovněji. DeLaval VMS je vyvinut tak, aby vám usnadnil práci i život. Prostředí dotykové obrazovky na ergonomicky řešeném dojicím boxu vám poskytuje rychlou a intuitivní kontrolu nad celým systémem. Pro snadné učení nové krávy lze dojicí box přepnout do manuálního režimu, takže můžete pohodlně a bezpečně nasadit strukové násadce ručně.

Není zde nutnost manuálně programovat souřadnice struků, jestliže začínáte s dojením krávy. Pomocí funkce Auto-Teach (automaticky učit) se pozice struku automaticky identifikuje, dojení může probíhat okamžitě, tím se šetří váš čas.

 

DeLaval software řízení VMS

Delpro_webSofwarový program řízení DeLaval VMS je výkonným pomocníkem, který vám napomáhá provádět ta nejlepší rozhodnutí ve správný čas. Tento plně integrovaný počítačový program vám dává kontrolu nad vašimi dojnicemi, systémy dojení, chlazení, krmení a ještě mnohem více.

Nástroj Monitorování krav je váš hlavní ovládací panel. V závislosti na odchylkách v intervalech dojení, vodivosti, příměsi krve a množství nádoje snadno a rychle identifikuje dojnice, které vyžadují vaši pozornost. Počítačový program vám také tím nejefektivnějším způsobem pomáhá řídit pohyb dojnic.

Ušetříte ještě více času díky automatickému nastavení povolení k dojení, které je založeno na čase, očekávaném nádoji, pořadí laktace a počtu dní v laktaci (DIM). Software systému dokáže přeměnit váš přenosný nebo kapesní (PDA) počítač na bezdrátový ovládač, čímž získáte ještě více kontroly a nezávislosti. Do systému DeLaval VMS máte také přístup z jakéhokoliv počítače, umístěného ve vašem domě, v kanceláři nebo kdekoliv jinde, kde vám to vyhovuje. Říkáme tomu mít klid v duši.