DelPro™ Systém řízení stáda

Měl by existovat určitý způsob řízení farmy.

DelPro™ Farm Manager představuje ideální systém pro chovatele, kteří chtějí získat řešení profesionálního řízení farmy, jenž dokáže monitorovat, zaznamenávat a analyzovat údaje z různých oblastí mléčné farmy, a mít tak oporu při provádění fundovaných rozhodnutí.

V současnosti nejdokonalejší systém řízení 

DelPro™ Farm Manager přivádí různé základní prvky hospodaření na vaší mléčné farmě do jednoho společného centrálního systému. Nabízí bezkonkurenční údaje o skladování a nástroje pro podávání zpráv a analýz, které zjednodušují každodenní rozhodovací procesy na mléčných farmách.

Hlavní funkce zahrnují vše od produkce automatických veterinárních seznamů a souhrnných sestav o stádě a systému dojení až po synchronizovanou umělou inseminaci a výpočty krmných dávek.

 

Farmář potřebuje systém, který:RIJWEmU4OfrfX-5-SW9Y

– Ukazuje mu aktuální výkonnost jeho podnikání: jak si farma stojí dnes a co se vymyká   standardu.
– Produkce mléka
– Monitorování zdravotního stavu
– Ukládá hitorické informace: co se stalo dnes, jaký je trend nebo jaké jsou skutečné problémové záležitosti
-Pomáhá v dlouhodobém horizontu zdokonalovat rozhodnutí

Co je DelPro?

DelPro není pouhý softwarový program, který běží na faremních PC. Jedná se o kompletní systém podpory, který chovateli pomáhá efektivním způsobem řídit farmu….DelPro je management farmy!!!  DelPro představuje nástroj řízení, který napomáhá řídícím pracovníkům, kteří rozhodují a kteří nesou odpovědnost za zavádění změn, urychlit proces rozhodování. DelPro představuje nejnovější technologii a inovaci pro stálé připojení a zdokonalení procesu rozhodování během řízení.

DelPro Farm Manager je nová platforma řízení stáda od společnosti DeLaval, která umožňuje všem DeLaval systémům řízení farem a všem DeLaval systémům dojení, jako jsou VMS, AMR, vazné stáje, dojírny a kruhové dojírny, vzájemnou interakci a v blízké budoucnosti koexistenci.

Jedná se o inteligentní systém, který propojením s DeLaval nástroji řízení poskytuje integrovaný management mléčné farmy. Poskytuje informace v reálném čase pro možnost provádění správných rozhodnutí: pro lepší kontrolu produkce mléka a zvýšenou ziskovost farmy – bez nutnosti měnit celý dosavadní systém a provozní postupy na mléčné farmě.