Protiskluzový povrch DeLaval

podlaha01
Pomocí této DeLaval matrace s okraji ve tvaru puzzle, které do sebe vzájemně zapadají, je snadné položit kvalitní pryžový povrch v jakékoliv otevřené průchozí chodbě.

Můžete snadno a rychle zajistit renovaci tvrdých povrchů chodeb nebo čekáren a tím zvýšit pohodu a užitkovost krav.

Hlavní výhody

 • Podlaha pro bezpečný pohyb krav
 • Snadná instalace
 • Vhodné i pro mechanické vyhrnování

DeLaval krytina na chodby R18Palley-coverage-R18Pmini

Protiskluzový povrch DeLaval R18P kombinuje měkkost s odpovídající drsností pro zvýšení stability, bezpečnosti a pohodlí. To pobízí k návštěvám krmných stolů a napájecích žlabů zajišťující zvýšený příjem krmiva – a vyšší nádoj mléka. Také to usnadňuje vyhledávání krav v říji, protože mohou přirozeně projevovat svoje změny v chování. Žebrovaný podklad umožňuje odtok tekutin a zvyšuje komfort a měkkost vlastního povrchu. To zajišťuje snadné čištění a lepší odvod vody pro dosažení sušší podlahy a zdravějších paznehtů.

DeLaval R18P se dodává ve standardních rozměrech. Dají se vzájemně spojovat do požadovaných úseků. Jestliže se používá na chobách, které jsou čištěny pomocí shrnovacích lopat, tak pokládá se takovým způsobem, aby lícovala se středovým kanálkem, ve kterém se pohybuje mechanismus lopaty.Krytina na roštové podlahy


Tato pryžová krytina na rošty poskytuje měkkou a bezpečnou oporu pro končetiny s optimálním povrchovým zdrsněním. Protiskluzový povrch povzbuzuje krávy k sebejisté chůzi, napomáhá optimálním stavu paznehtů a snižuje výskyt laminitid. Krávy se budou více pohybovat – to umožní snadnější detekci říje, zvýšený příjem krmiva a vyšší užitkovost. Je flexibilní, snadno se instaluje: samozaklíňující se pryžové matrace v 2m délkách. Každá z nich překrývá 2 rošty a jednu mezeru. Žebrovaný podklad zvyšuje komfort a měkkost.

Hlavní výhody

 • Sebejistá chůze krav
 • Snadno se čistí

Pohodová chůze, jistý postoj

Slatted-floor-coveragemini

Více přirozeného pohybu – více mléka.

Zajistíte-li kravám stabilnější pohyb a postoj, povzbudíte je k většímu pohybu a přirozenějšímu chování. DeLaval krytina na roštové podlahy zajišťuje bezpečnou oporu pro končetiny, která je kombinací měkkosti a optimální drsnosti.

DeLaval krytina na pryžové podlahy SFC-F se snadno čistí pomocí robotické nebo konvenční shrnovací lopaty. Vyspádovaná DeLaval krytina na roštové podlahy SFC-S je řešením v prostorách, které nevyhrnují lopary. Jemně zaoblený povrch vytváří spád směrem k mezerám mezi jednotlivými rošty a umožňuje tak lepší odtok.

Výhody pro vaše krávy – a pro vás

DeLaval krytina na roštové podlahy SFC-F a SFC-S zvyšuje pohodu krav a zlepšuje:

 • výkonnost krav – mléčnou užitkovost a ziskovost. Bezpečný postoj povzbuzuje krávy chodit častěji ke krmivu a k vodě. Tím se zvyšuje příjem krmiva a množství podojeného mléka.
 • detekce říje – protiskluzový povrch povzbuzuje krávy více se pohybovat, což umožňuje lepší vyhledávání říje a zlepšuje tak index zabřezávání.
 • stabilní postoj krav – snižuje výskyt onemocnění paznehtů. Bezpečná opora pro končetiny povzbuzuje k přirozenému pohybu, dochází k optimálnímu vývoji paznehtů.
 •  welfare krav – lepší hygiena a méně stresu. Umožňuje lepší odtok, podlahy jsou sušší. Bezpečnější chůze snižuje nebezpečí poranění z důvodu uklouznutí.


podlaha02Charakteristika

 • Snadno se instaluje: samozaklíňující se pryžové matrace v 2m délkách. Každá z nich překrývá 2 rošty a jednu mezeru. Není nutná žádná fixace, žádné šrouby, žádné ostré hrany.
 • Dobrý odtok: vzorovaný povrch umožňuje okamžitý odtok tekutin. Voda snadno odtéká díky žebrovanému podkladu.