Prodej, servis a služby

jakusetrit01miniNaše firma zajišťuje dodání, instalaci a následný servis dojicích zařízení DeLaval včetně navazujících technologií pro chlazení a uskladnění mléka.

Dále nabízíme kompletní stájovou i pastevní technologii.

Oboru nejmodernějších automatických dojicích zařízení se věnujeme od roku 2003, kdy byl v České republice instalován a spuštěn první dojicí robot.


Nové dojírny DeLaval a systémy VMS

Zajistíme pro vás kompletní projektovou dokumentaci, spolupráci při čerpání dotací z EU a nabídneme optimální řešení financování – ať již jde o celou stáj, novou dojírnu nebo systém automatického dojení roboty VMS.

Rekonstrukce dojíren

Zajišťujeme kopletní rekonstrukce dojíren od návrhu po realizaci. Samozřejmostí je záruční i pozáruční servis.

Servis

Servis pro zákazníka zastřešuje tým odborných techniků, kteří jsou k dispozici nepřetržitě – nabízíme servisakhahawebplnou 24/7 (24 hod/7 dní v týdnu) pohotovostní podporu, 365 dní v roce. Poskytujeme profesionální podporu a originální náhradní díly.

Jsme připraveni nabídnout pomoc při řešení zootechnických problémů, v nastavení správného managementu stáda, dále zajistíme odbornou technickou a projektovou dokumentaci při rekonstrukci stávajících nebo nových provozů.

Samozřejmostí je nabídka kompletní produktové řady DeLaval v našem internetovém obchodě.

 

12 zlatých pravidel dojení

1. Pravidelně kontrolujte zdravotní stav vemene 2. Pořadí dojení 3. Odstříkejte první mléko dojnic 4. Očistěte struky a jejich konce
12 golden rules for milking step 1  12 golden rules for milking step 2  12 golden rules for milking step 4  12 golden rules for milking step 3
– Pravidelně sledujte všechny informace o zdravotním stavu vemene a o kvalitě mléka dodané mlékárnou, státními zkušebními ústavy a veterinárními klinikami a informace získané při testování přímo na farmě pomocí měřiče somatických buněk DCC společnosti DeLaval nebo kalifornského testu mastitidy (CMT).- Pro každou krávu a stádo zaveďte referenční hodnoty, které vám pomohou odhalit případné změny. – Bez ohledu na způsob ustájení nebo velikost stáda podojte nejdříve prvotelky, pak nově otelené dojnice a pak zbytek stáda.- Nemocné krávy podojte nakonec a pak umyjte a vydezinfikujte dojicí systém. – 2-3x odstříkněte první mléko a zkontrolujte jej. Při vazném ustájení a v dojírnách pro tento účel použijte mělkou misku. Před přivedením další skupiny krav umyjte podlahu dojírny.- Odstříkání prvního mléka iniciuje spouštění mléka a umožňuje odhalit takové mléko, které neodpovídá normám, a tak zabránit tomu, aby se dostalo do nádrže.  – Kontrola nad mastitidou a výroba vysoce kvalitního mléka vyžadují, aby byly struky při nasazení dojícího stroje čisté a suché. Všechny struky a jejich konce vyčistěte osvědčenými pomůckami. Utřete každý struk dosucha pomocí jednorázové papírové nebo látkové osušky, pro každou dojnici použijte novou. V případě použití látkových osušek zajistěte, aby byly před dalším použitím řádně vyprány a usušeny

Nikdy nezačínejte dojení čištěním struků! Dosáhnete jedině toho, že se choroboplodné zárodky, které se vytvářejí ve strukovém kanálku, mohou dostat výše do vemene. Před čištěním struků vždy odstříkejte první mléko!

Během dojení

5. Zkontrolujte dojící systém 6. Nasaďte dojící soupravu ve správný čas 7. Zabraňte předojení 8. Zajistěte řádné sejmutí dojící soupravy
12 golden rules for milking step 5  12 golden rules for milking step 6  12 golden rules for milking step 7  12 golden rules for milking step 12
– Zvolte hodnotu podtlaku a pulsový systém odpovídající potřebám vaší mléčné farmy a nechte si ho nainstalovat podle specifikací společnosti DeLaval.- Na začátku každého dojení vždy zkontrolujte hodnotu podtlaku. -Do 60-90 sekund od kompletní přípravy všech struků je třeba nasadit dojicí soupravu.- V průběhu nasazovaní dojicí soupravy minimalizujte přístup vzduchu.- Dojicí soupravu upravte tak, aby byla náležitě vyvážena zepředu dozadu a ze strany na stranu a neotáčela se – Předojení je považováno za prvořadou příčinu hyperkeratózy hrotů struků. Jakmile je vemeno uspokojivě vyprázdněno, dojicí jednotka musí být sejmuta. Vyprázdnění je možné zjistit pohmatem, v případě systémů vybavených automatickým zařízením na sejmutí dojicí soupravy (ACR) pak pomocí snímačů průtoku, které odhalí nízký průtok a zajistí automatické sejmutí soupravy. Dojicí systémy s regulovaným průtokem opticky signalizují dosažení nízkých hodnot průtoku. – Po ukončení dojení je možné podtlak dojicí soupravy uzavřít ručně nebo automaticky. Před sejmutím soupravy počkejte, než podtlak ve strukových násadcích zcela neklesne. NEMAČKEJTE vemeno a NESTAHUJTE dojicí jednotky, protože tak můžete zapříčinit vniknutí vzduchu do prostoru okolo ústí vnitřní vložky – tato skutečnost byla zaznamenána u nových případů mastitid.

 

Po dojení

9. Dezinfikujte struky po každém dojení 10. Vyčistěte dojící zařízení okamžite po každém dojení 11. Provádějte řádné chlazení mléka 12. Pravidelně sledujte kvalitu mléka, dojící zařízení a dojivost
teart dipping  12 golden rules for milking step 10  12 golden rules for milking step 11  12 golden rules for milking step 12
– Co nejdříve po sejmutí jednotky jednotlivé struky dezinfikujte namočením do osvědčeného roztoku určeného k aplikaci po dojení. Jedná se o nejefektivnější opatření, jak zabránit rozšíření infekčních organismů způsobujících mastitidu z krávy na krávu. – Očistěte vnější povrchy dojicího systému.- Po každém použití opláchněte a vyčistěte všechny součásti systému, ať už ručně nebo automaticky, za použití patřičných výrobků a za odpovídající teploty. Nechte systém vyschnout.- V případě potřeby systém před dalším dojením vydezinfikujte osvědčenými, dostatečně zředěnými prostředky. – Ověřte si teploty chlazení a ujistěte se, že během každého dojení i po něm bude zajištěna potřebná teplota.- Správné teploty chlazení významně zpomalují či dokonce zastavují růst většiny bakterií. – Pravidelně kontrolujte kvalitu veškerého mléka, jeho složení a produkci dojicího střediska a tyto informace porovnávejte s údaji z minulosti.- Vložky a gumové prvky vyměňujte v souladu s doporučeními. Staré gumové části se totiž lámou a pórovatí, což má vliv na dojení a zvyšuje riziko nahromadění nečistot a bakterií. Tyto problémy mohou vést k prodloužení doby potřebné pro dojení a vyššímu výskytu bakterií.- Zajistěte pravidelný servis celého dojicího systému v souladu s doporučeními společnosti DeLaval.