Chlazení a uskladnění mléka

Rychlé a účinné zchlazení je pro uchování vysoce kvalitního mléka nezbytným předpokladem. Mléko má při opuštění mléčné žlázy teplotu asi 35°C. Tato teplota se musí rychle snížit. Mléko si bezprostředně po extrakci uchovává svoji přirozenou odolnost vůči bakteriím, ale pouze rychlé zchlazení na teplotu 4°C až 6°C zabraňuje nebo minimalizuje další pomnožení mikroorganismů.

tank01miniDeLaval nabízí nejkomplexnější sortiment technologií pro chlazení mléka na mléčných farmách po celém světě, protože jsme si vědomi důležitosti účinného zchlazení pro výrobu vysoce kvalitního mléka.

tank02mini

Vyberete si od nejmenších – od 200 litrových samostatných jednotek, připravených k zapnutí do sítě až po velké tanky s kapacitou až 32000 litrů.

 

 

Věděli jste…?

Energie získaná z 1 000 litrů mléka za den vytvoří za celý rok teplo jako:
– 13 100 kWh elektrické energierekuperace01mini
– 1 900 litrů ropy
– 1 650 m³ zemního plynu
– 950 kg propanu

 

Rekuperace tepla

Jedinečná profesionální technologie

Zchlazením jednoho litru mléka získáme 0,7 litrů teplé vody. Rekuperační systém společnosti DeLaval ohřívá vodu již od samého začátku procesu chlazení mléka. Voda procházející deskovým tepelným výměníkem dosahuje teploty 50°C až 55°C a na této teplotě je pak spolehlivě udržována v dostatečně izolovaném zásobníku.

Nepřeberné možnosti použití ohřevu vody přímo na farmách

chlazeniweb

Pro mytí dojicího zařízení po každém dojení, stejně jako pro mytí chladicí nádrže po každém jejím vyprázdnění potřebujete dostatečné množství horké vody (80°C až 85°C). Námi dodávaná rekuperační jednotka ohřívá vodu na teplotu 50°C až 55°C, která se dále zvyšuje díky nainstalovanému přídavnému ohřívači. Ve srovnání s ohřevem vody přímo z kohoutku (10°C) znamená tento způsob mnohem nižší spotřebu energie, a tudíž i nižší náklady.

– Teplou vodu čerpanou přímo ze zásobníku je možno použít na manuální čištění mléčnice a další běžné úkony např. sprchování nebo mytí rukou.

– Vlažná voda (15°C až 35°C) vzniká smícháním vody ze zásobníku a studené vody. Dá se použít na mytí struků před dojením, jako pitná voda pro krávy a telata během zimního období a také po smíchání se sušenou směsí na přípravu mléka pro telata.

Jakých energetických úspor můžete dosáhnout?

Farma chovající 200 krav spotřebuje při svém každodenním provozu 150 litrů horké vody a 500 litrů vlažné vody. V případě ohřevu bez využití rekuperačního systému dosahuje roční spotřeba elektrické energie potřebné pro ohřev tohoto množství 13 200 kWh. S naším systémem však spotřeba klesá na 2 000 kWh. V případě farmy této velikosti tak dokáže rekuperační systém DeLaval ušetřit 11 200 kWh elektrické energie ročně.