Kruhové dojírny

Dojení v kruhových dojírnách představuje prověřený koncept. Kruhové dojírny jsou z pohledu úspory pracovní síly a také tam, kde se požaduje vysoká průchodnost za hodinu, nejefektivnějšími dojírnami. Krávy jsou velmi klidné a rutinní postup při dojení je pro každou krávu a každý den stále stejný.

Pro splnění účelu jsou operátoři kruhové dojírny umístěny na jednom místě. Operátoři opustí svou stanici pouze tehdy pokud nastane problém u dojnice či u stroje. Nepřetržitý pohyb dojnic v dojírně umožňuje dojičům pracovat bez jakéhokoliv přerušení, protože operátor nepomáhá s pohybem dojnic a může se plně soustředit na podstatné úkoly dojení. Kruhové dojírny poskytují velmi dobré pracovní podmínky pro operátory. Nabízejí bezpečné a konzistentní pracovní prostředí: snadný vstup na plošinu, rutinní práci před dojením, možné příslušenství a odchody dojnic z dojírny jsou vždy konstantní.

kruhovka_c_mini           kruhovka_e

Výhody kruhového dojení

  • Krátká vzdálenost do dojícího stání
  • Dojnice jsou dopraveny k operátorovi. Operátor neztrácí čas chozením od jedné krávy k druhé
  • Platforma je neustále v provozu, konstantní rychlostí kontroluje rychlost operátora
  • Rychlost platformy je upraveny dle schopností skupiny dojnic
  • Každá dojnice má k dispozici stený čas dojení
  • Velikost skupiny není důležitá. Není zde problém s extra dojnicí
  • Každá dojnice má své stání. Toto stání vypadá stejně při každém dojení. Dojnice není nijak ovlivněna pohyby či chováním jiné dojnice na vedlejším stání
  • Nová dojnice se naučí co má dělat velmi snadno. Jednoduše následuje předešlé dojnice na platformu.

kruhovka_a_mini

 

DeLaval nabízí dva typy DeLaval kruhových dojících systémů – PR (Paralelní kruhovou) a HBR (Rybinovou dojírnu). U systému PR krávy stojí čelem dovnitř a dojiči stojí na vnější straně platformy, zatímco u systému HBR stojí dojnice čelem ven z dojírny a dojiči stojí uvnitř platformy.

DeLaval AMR  byl poprvé předveden v průběhu roku 2010 a je to první automatická kruhová dojírna.